Serviceside for ansatte

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig. Her finner du blant annet lenke til skjema for timeregistrering, info om utbetaling av lønn, uønskede hendelser, og informasjon vedrørende sykdom.

Finner du ikke det du leter etter kan du kontakte din konsulent.

Timeregistrering

Her er en bruksanvisning for hvordan en fyller ut timelister på web og en link til selve registreringen.

Registrer timer her

Veiledning

Uønskede hendelser

Skjema for melding av uønskede hendelser, HMS-observasjoner, og forbedringsforslag på arbeidsplassen.  NB! Alvorlige hendelser skal alltid meldes umiddelbart til vår telefon: 928 14 890.

Send melding her

Sykefravær

Dersom du blir syk og må være borte fra arbeid, skal du gi beskjed til din kontaktperson i Bemanning AS så tidlig som mulig, og senest innen arbeidets start første fraværsdag.  Husk også å melde fra til arbeidsplassen du er på. Ved fravær utover én dag må du ringe din kontaktperson daglig, så lenge du fortsatt ikke kan møte på jobb grunnet sykdom. God bedring!

Utbetaling av lønn

Lønnsutbetaling skjer den 7 hver måned. Det forutsetter at timelister er riktig utfylt og blir levert til riktig tid (den 15. og siste dagen i hver måned), slik at de kan bli godkjent av kunden.