Intervju med magasinet Tara

Et utdrag av video produsert i forbindelse med et intervju med magasinet Tara