HMS-rapport

Et skjema for å rapportere hendelser, HMS-observasjoner, og forslag til forbedring på arbeidsplassen. Merk! Alvorlige hendelser skal rapporteres per telefon med en gang:
Ring 928 14 890 eller 48 42 55 65.